Δικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας

Τηλεφωνική Επικοινωνία

23810 22852

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ατέλεια

είδη συγγένειας, βαθμοί συγγένειας και άλλα χαρακτηριστικά των συγγενικών σχέσεων

Οι συγγένειες διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε συγγένειες εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας, σε ευθείς και πλάγιες συγγενικές σχέσεις, καθώς και σε ανιούσες και κατιούσες.

1

Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων) άρθρο Ί463 Αστικού Κώδικα – Π.Δ. 456/1984).

2

Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα.

 

3

Συγγένεια εξ αγχιστείας προκύπτει ύστερα από γάμο. Οι συγγενείς εξαγχιστείας του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την λύση ή την ακύρωση του γάμου, από τον οποίο δημιουργήθηκε (άρθρο 1464 Αστικού Κώδικα-Π.Δ. 456/1984).

4

Τέλος ο βαθμός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα.

Οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα. Ετσι, ένα άτομο έχει τους παρακάτω βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους συγγενείς του.

Α’ βαθμού (κατιόντες-ανιόντες)
(εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά
Β’ βαθμού (κατιόντες-ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια
(εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα (γυναικάδελφοι)
(εκ πλαγίου) αδέρφια
Γ’ βαθμού (κατιόντες-ανιόντες) προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα
(εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες
Δ’ βαθμού (εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα
Ε’ βαθμού (εκ πλαγίου) παιδί ξαδερφιών, ξαδέρφια των γονέων, θείοι και θείες των παππούδων, θείοι και θείες των γιαγιάδων
ΣΤ’ βαθμού (εκ πλαγίου) 2α ξαδέρφια, ξαδέρφια των παππούδων, ξαδέρφια των γιαγιάδων
Ζ’ βαθμού (εκ πλαγίου) παιδί 2ων ξαδερφιών, 2α ξαδέρφια των γονέων, ξαδέρφια των προ-παππούδων, ξαδέρφια των προ-γιαγιάδων

Άρθρο 81

Αμοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση προσωπικών του υποθέσεων Ο δικηγόρος για την υπεράσπιση των προσωπικών του υποθέσεων, που διεξάγονται από τον ίδιο, δικαιούται να ζητήσει από τον αντίδικο του, πλήρη αμοιβή.

Άρθρο 82

Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή

1. Δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

2. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών, χωρίς τον περιορισμό της παραγράφου 1, στο σύζυγο ή σε συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε δικηγόρο, ασκούμενο δικηγόρο, δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.

3. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρείται πειθαρχικά, εάν κριθεί ότι αντίκειται στην αξιοπρέπεια του δικηγόρου.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, αποδέχεστε την χρήση των cookies.